Doelstelling & Statuten

De doelstelling, zoals in de statuten van de Stichting verwoord, luidt:

De Stichting heeft ten doel: het bevorderen en eventueel zelf tot stand brengen van compensatie voor milieuschade in Wijk aan Zee en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Wijk aan Zee ligt ingesloten door één van de grootste industriële complexen in Nederland, een toegang tot waterleidingduinen en de Zee.

Dicht voor de kust en in zicht van Wijk aan Zee liggen meerdere grote windmolenparken.

Concreet valt bij de doelstelling van Stichting Milieuherstel te denken aan projecten, in en ten behoeve van het dorp, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan schone energievoorziening, vergroening en het terugdringen van verspilling.

Hier vindt u de statuten.